บุคลากรร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

7

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผัเมืองและนฤมิตศิลป์  ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม  Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ณ ลานหน้าอาคารบรมราชกุมารีฯ เขตพื้นที่ขามเรียง  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฏาคม 2561 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561  โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  ฤทธิเดช  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี   ซึ่งมีบุคลากรจากทุกหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง

ภาพ : วรารินทร์  ปัญญาวงษ์
ข่าว : วุฒิไกร  ป้อมมะรัง

ภาพกิจกรรม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »