เรียนเชิญเข้าร่วมพิธีไหว้ครู ครอบครูช่าง และ บวงสรวงกลอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

10-09-61_1

เรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า นิสิต ทุกท่าน
เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ครอบครูช่าง และ บวงสรวงกลอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๐๐ น. เป็นต้นไป

กำหนดการดังนี้
๐๖.๐๐ น. ตักบาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์ ๙ รูป
๐๙.๐๐ น. พิธีครอบครูช่าง
๑๑.๐๐ น. พิธีไหว้ครู
๑๒.๐๐ น. พิธีบวงสรวงกลอง

ข่าว : ปิยะนุช อินทร์พรหม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »