ขอเชิญร่วมฟังบรรยายในห้วข้อ “Bamboo for Design and Architecture” โดย อาจารย์ จุลพร นันทพานิช

12-09-61_1

ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยายในห้วข้อ “Bamboo for Design and Architecture”
โดย อาจารย์ จุลพร  นันทพานิช

ในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้องออดิทอเรี่ยม ทรงคุณ อัตถากร ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »