โครงการ “กล้าใหม่… ใฝ่รู้” เปิดรับสมัครแล้ว!!!

csr-challenge13

การแข่งขันโครงงาน “นวัตกรรมสร้างสรรค์ชุมชน”
ระดับอุดมศึกษา หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
โครงการ “กล้าใหม่…ใฝ่รู้”ปี 2561
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ตั้งแต่ วันนี้ – 10 ตุลาคม 2561

โครงการที่เป็นเวทีโอกาส เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยทุกช่วงวัย และทุกระดับชั้นการศึกษา
พร้อมปลูกฝังความเป็นพลเมืองดี มีวินัย และความรับผิดชอบต่อสังคม

แนะนำการสมัคร

 • ทีมที่จะเข้าร่วมแข่งขัน Click เลือกระดับการแข่งขันที่ต้องการสมัคร และลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.scbchallenge13.com
 • E-Mail Login และ Password ที่ลงทะเบียนไว้ ใช้เพื่อเข้าสู่ระบบกรอกใบสมัคร และแก้ไขข้อมูล
 • การกรอกใบสมัครจะเสร็จสมบูรณ์ เมื่อท่านใส่ข้อมูลครบถ้วน และ Click ส่งใบสมัคร
 • ท่านจะได้รับ E-Mail ยืนยันการสมัครจากโครงการ ตาม E-mail Login ที่ได้ลงทะเบียนไว้
 • ติดต่อสอบถาม
  ระดับประถมศึกษา : 065-170-8654
  ระดับมัธยมศึกษา / ปวช. : 065-170-8657
  ระดับอุดมศึกษา / ปวส. : 065-170-8658

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตามลิงค์นี้ : http://www.scbchallenge13.com/main.php

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ  “ระดับอุดมศึกษา / ปวส.”  ได้ตามลิงค์นี้ : http://www.scbchallenge13.com/community.php

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »