ขอเชิญชวนส่งผลงานประกวดออกแบบ LOGO โครงการ “กลับบ้านปลอดภัย”

1_page_7

ด้วยบริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลิสซิ่ง จำกัด  ได้จัดโครงการ “กลับบ้านปลอดภัย”  เพื่อรณรงค์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนตรัหนักถึงการขับขี่ที่ปลอดภัยและได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยทุกวันให้เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมหลักของบริษัทฯ  ทางบริษัทฯ จึงขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ เข้าร่วมกิจจกรรมประกวดออกแบบ ตราสัญลักษณ์ประจำโครงการ “กลับบ้านปลอดภัย” ชิงเงินรางวัล มูลค่ารวมกว่า 120,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

โดยเปิดรับผลงาน  10 กันยายน – 31 ตุลาคม  2561
ประกาศผลการคัดเลือก วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561
และนำเสนอผลงานชิงชนะเลิศ วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »