ศิษย์เก่า มมส ร่วมทำงานกับชุมชน คว้ารางวัลชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจำปี 2561 ระดับยอดเยี่ยม

1

ศิษย์เก่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นคณะทำงานร่วมกับชุมชนย่านเมืองเก่าริมแม่น้ำเพชรบุรี ตำบลคลองกระแซง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมการประกวดชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจำปี 2561 คว้ารางวัลระดับยอดเยี่ยม โล่เกียรติยศจากนายกรัฐมนตรี พร้องเงินรางวัล จำนวน 100,000 บาท

คุณเจียระไน ทีสุกะ และคุณนิชิมา เหร็นเส็บ เป็นศิษย์เก่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นคณะทำงานร่วมกับแกนนำชุมชนเพชรบุรี รวมตัวกันในนาม ชุมชนย่านเมืองเก่าริมแม่น้ำเพชรบุรี ด้วยเห็นศักยภาพด้านคุณค่าประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา และความสวยงามของภูมิทัศน์เมืองเพชรบุรี จึงเกิดความคิดร่วมกับชุมชนในการส่งประกวด ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ.2561 จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งมีชุมชนเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 14 แห่งทั่วประเทศ

โดยมีการดำเนินงานด้านต่างๆ การจัดให้มีพี่เลี้ยงเรื่องการทำเอกสาร ตรวจเอกสาร และการเงิน คือ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี อีกทั้ง สถาปนิกชุมชนจากสถาบันอาศรมศิลป์ มาช่วยเรื่องการออกแบบปรับปรุงกายภาพ ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ชุมชนถนนคลองกระแชง นักออกแบบผลิตภัณฑ์ นายวิศรุต ขวัญสง่า นาย ศุภกานต์ วงษ์แก้ว และนาย ปฏิพัทธิ์ ชัยวิเทศ ขบวนการทำงานมาตั้งแต่ปี 2555 เริ่มจากจัดเวทีชี้แจงกับชุมชน เก็บข้อมูลร่วมกันระหว่างชุมชนและทีมพี่เลี้ยง จากนั้นเป็นการประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง เมื่อภาคประชาชนมีความเข้มแข็ง จึงได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเมืองเพชร และเข้าร่วมนำเสนอประกวดชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ.2561 จนคว้ารางวัลชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ระดับยอดเยี่ยม รับโล่เกียรติคุณจากนายกรัฐมนตรี พร้อมเงินรางวัล จำนวน 100,000 บาท ทั้งนี้ได้นำเงินรางวัลนี้เพื่อจัดเป็นงบประมาณมาขับเคลื่อนกิจกรรมชุมชนต่อไป

คุณเจียระไน ทีสุกะ กล่าวเสริมอีกว่า ทั้งหมดทั้งมวลนี้ ล้วนมาจากความตั้งใจจริงของชุมชนในการขับเคลื่อน การทำงานร่วมกับชุมชนต้องให้เวลาและความเข้าใจ โดยอาศัยการเรียนรู้และเห็นชอบจากชุมชน จากนั้นอาศัยความเชี่ยวชาญในการออกแบบในหลายอย่างเช่น การทำแผนที่วัฒนธรรม การนำเสนอภาพความคิดจากการพูดคุยของคณะทำงานจนเกิดความเห็นชอบร่วมกัน จากนั้นจึงได้ทำการออกแบบจัดการลงไปในพื้นที่เมืองและสื่อต่างๆ โดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลายจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มีการบูรณาการในสาขาต่าง ๆเช่น สถาปัตยกรรม ผังเมือง สถาปัตยกรรมภายใน และนฤมิตศิลป์

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/phetchaburipost/videos/307113236545872/?fref=mentions

ภาพ/ข่าว : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
ที่มา : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

ภาพกิจกรรม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »