ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้ทำงาน จำนวน 80 ตัว

2

ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ชื่อโครงการ : ซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้ทำงาน  จำนวน 80 ตัว

รายละเอียดเพิ่มเติม  <<<Download>>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »