ประกาศราคากลางการจัดซื้อพาร์ทิชั่น จำนวน 1 ชุด

3

ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ชื่อโครงการ : ซื้อพาร์ทิชั่น  จำนวน 1 ชุด

รายละเอียดเพิ่มเติม  <<<Download>>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »