ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 4 ราการ

1

ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ชื่อโครงการ : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  จำนวน 4 รายการ

รายละเอียดเพิ่มเติม  <<<Download>>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »