ขอเชิญชมนิทรรศการ และร่วมกิจกรรม ในงานสัปดาห์อาคารเขียว (Green Architecture Week)

15-11-61_1

ขอเชิญชมนิทรรศการ และร่วมกิจกรรม ในงานสัปดาห์อาคารเขียว (Green Architecture Week)

ระหว่าง วันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2561 บริเวณพื้นที่ใต้ออดิทอเรียมคณะฯ

จัดโดยนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาสถาปัตยกรรม ในรายวิชาการออกแบบเพื่อสภาพภูมิอากาศเขตร้อน 2

ที่มาข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีพรรณ์ สุพรรณสมบูรณ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »