นิทรรศการนำเสนอผลงาน “การวิเคราะห์และปรับปรุงความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมอาคารคณะฯ”

4

นิทรรศการสัปดาห์อาคารเขียว (Green Architecture Week) โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาสถาปัตยกรรม ได้เริ่มเปิดให้ผู้สนใจเข้าชม ในวันที่ 19 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ เป็นประธานเปิดงานและติชมผลงานนิสิต นิทรรศการนำเสนอผลงาน “การวิเคราะห์และปรับปรุงความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมอาคารคณะฯ” โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 ในรายวิชาการออกแบบเพื่อสภาพภูมิอากาศเขตร้อน 2 และ “การออกแบบอาคารพื้นที่ทำงานร่วม” โดยนิสิตชั้นปีที่ 3 ในรายวิชาการออกแบบเพื่อสภาพภูมิอากาศเขตร้อน 1 โดยมี คุณคำรน สุทธิ จาก Eco Architect ร่วมให้คำแนะนำและตรวจประเมินผลงาน ขอเชิญผู้สนใจเข้าชมผลงานของนิสิตได้ จนถึงวัน พุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ โถงใต้ออดิทอเรียม

ที่มาข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีพรรณ์ สุพรรณสมบูรณ์

ภาพกิจกรรม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »