คณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ร่วมการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

img_0193

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561  คณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ร่วมการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  ณ ห้อง AR101-3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  เพื่อให้งานวิจัยคณะฯ เป็นไปตามเกณฑ์ทางจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์อย่างแท้จริง

ภาพกิจกรรม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »