ขอเชิญผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงโจทย์การประกวดโครงการประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 3

ขอเชิญผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงโจทย์การประกวดโครงการประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 3 โดยคณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร และ อพท. โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส ได้รับเชิญเป็นตัวแทน เพียง 1 เดียวในภาคอีสานที่ทางกิจกรรมเดินทางมาประชาสัมพันธ์ถึงที่มหาวิทยาลัย และคณะฯจะได้เป็นเครือข่ายกิจกรรมนี้ต่อไป
ในวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 -12.00 ที่ห้องนิทรรศการ 1

*กำหนดการอยู่ใต้ภาพ(ในช่องคอมเมนท์)

ข่าว:ปิยะนุช อินทร์พรหม
ข้อมูล อาจารย์วีรพล เจียมวิสุทธิ์

5-02-62

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »