นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ร่วมพิธีเปิดกีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 24

1

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 19.30 น. องค์การนิสิต พร้อมด้วยสโมสรนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม “ราชพฤกษ์เกมส์” ครั้งที่ 24 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้บริหาร บุคลากรร่วมกิจกรรมพิธีเปิด ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพ/บุณฑริกา ภูผาหลวง และอภิราม ทามแก้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »