ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา “ทุนเงินรายได้” ปีงบประมาณ 2562

ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา “ทุนเงินรายได้” ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 100 ทุนๆ ละ 5000 บาท
**รับใบสมัครได้ที่พี่ปีย่า ห้องสำนักงานเลขานุการคณะฯ
**ส่งใบสมัครให้พี่ปีย่า ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

:::อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กองกิจฯ มมส www.sa.msu.ac.thหรือลิงค์นี้ http://www.sa.msu.ac.th/…/adminne…/fileup/20190131113929.pdf

ข่าว ปิยะนุช อินทร์พรหม
ข้อมูล กองกิจการนิสิต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »