สาขานฤมิตศิลป์ ร่วมจัดกิจกรรมในงาน”มาหาสารคาม มาหาคร์าฟท์”

3

สาขานฤมิตศิลป์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้นำคณาจารย์และนิสิตเข้าร่วมจัดกิจกรรมในงาน”มาหาสารคาม มาหาคร์าฟท์” ประจำปี 2562  โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้  ซึ่งจัดโดยส่วนราชการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  โดยจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 29 – 31  มีนาคม 2562  ณ บริเวณสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  ทั้งนี้เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ ให้เกิดการรวมตัวของนักสร้างสรรค์ผลงานศิลปวัฒนธรรมในด้านต่างๆของจังหวัดมหาสารคาม โดยการนำกลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่น ให้มารวมตัวกันในงานคนรักงานคราฟท์ ที่จังหวัดมหาสารคาม

8

ทั้งนี้สาขานฤมิตศิลป์  ได้ได้นำคณาจารย์และนิสิตร่วมเผยแพร่ผลงานทั้งในด้วยคราฟท์  ด้านงานหัตถกรรม และด้านงานแฟชั่นโชว์ไปร่วมในครั้งนี้ด้วย  เพื่อเป็นการเผยแพร่หลักสูตรและเผยแพร่ผลงานซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานให้ความสนใจจำนวนมาก

ภาพ : FB-นฤมิตศิลป์ มหาสารคาม Creative Arts MSU.  , www.sarakham360.com
ข่าว : วุฒิไกร ป้อมมะรัง

ภาพกิจกรรมงาน “มาหาสารคาม มาหาคร์าฟท์”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »