โครงการพัฒนาภูมิทัศน์วัดป่าธรรมอุทยาน

วันที่ 8 เมษายน 2562 นิสิตสาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง ชั้นปีที่ 2 และ ปีที่5 ได้นำเสนอผลงานการประกวดแบบ “โครงการพัฒนาภูมิทัศน์วัดป่าธรรมอุทยาน” อ.บรบือ จ.มหาสารคาม เป็นการออกแบบวัดในมุมมองของคนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมสืบเนื่องจากการสำรวจ ศึกษา สร้างสรรค์ พื้นที่สาธารณชุมชน โดยมีพระมหาอ้าย ธีรปัญโญ เป็นผู้มอบทุนการศึกษาให้นิสิต ณ พระอุโบสถพุทธชยันตี วัดป่าธรรมอุทยาน ดังนี้

1

• รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท : นิสิตชั้นปีที่ 5 สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง
• รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท : นิสิตชั้นปีที่ 5 สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง
• รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 3, 000 บาท : นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง
• รางวัลพิเศษ เงินรางวัล 1,000 บาท 2 รางวัล : นิสิตชั้นปีที่ 5 สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง

ข่าว พระมหาอ้าย ธีรปัญโญ, Wiwat Wotong

ภาพประกอบกิจกรรม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »