เชิญ คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมอบรม “การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร”

รียนเชิญ คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมอบรม เรื่อง การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร  ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์  เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้  ในวันจันทร์ที่ 29 เม.ย. 62 เวลา 13.00 – 16.00 น.  ณ ห้องประชุม AR116

โดยติดต่อลงทะเบียนและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ ดร.ธนายุทธ ไชยธงรัตน์

19-04-62

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »