โครงการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส กับโรงเรียนศิลปะและการออกแบบ แห่งมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี

img_2998

โครงการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับทางโรงเรียนศิลปะและการออกแบบ แห่งมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี (Cooperation Ceremony : Faculty of Architecture Urban Design and Creative Arts, MSU THAILAND x School of Art, GXUN CHINA) 25 เมษยน 2562 โดยคณบดีคณะสถาปัตย์ และทีมบริหารคณะ รวมทั้งตัวแทนสาขาวิชาต่างๆ ในการต้อนรับและนำเสนอหลักสูตรการเรียนการสอน รายละเอียดกิจกรรมนิสิต การวิจัยและการบริการวิชาการด้านต่างๆ ของคณะ เพื่อหารือถึงความร่วมมือกันในทางวิชาการ วิชาชีพต่อไปในอนาคตอันไกล้นี้

img_3033

ทั้งนี้ผู้บริหารและผู้แทนจากโรงเรียนศิลปะและการออกแบบ แห่งมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี ประกอบด้วย
1.Professor Fu Hu, Dean of School of Arts : GXUN
2.Professor Wang Xinzhe, Dean of Academic Affairs Office : GXUN
3.Assoc. Professor Cai Anning, Director of Department of Fine Arts and Design : GXUN
4.Senior Craft Artist Huang Rongchuan : GXUN
5. Mr.Liu Jixuan, Product Design Teacher : GXUN
6. Mr. Li Yingfeng, Ph.d FAA-MSU Student and Translation

ภาพ : วุฒิไกร ป้อมมะรัง
ประสานงาน/ข่าว : อาจารย์วีรพล เจียมวิสุทธิ์

ภาพประกอบการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »