ข่าวฉบับประจำเดือน พฤษภาคม 2562

img_3198

     >Download<<

  • คณะสถาปัตย์ฯ มมส จัดโครงการนำเสนอวิทยานิพนธ์แห่งปี Thesis of The Year 2018
  • หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมได้จัดโครงการเผยแพร่นิทรรศการหลักสูตร ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล จังหวัดขอนแก่น
  • การนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ขั้นสมบูรณ์ รอบคัดเลือกนิสิตเพื่อรับรางวัล Thesis of the Year 2018 สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง ระดับคณะ
  • การประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »