เปิดรับสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 2562

untitled-1

ที่ วัน / เดือน / ปี การดำเนินงาน
1 14 – 24  มิถุนายน  2562 รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://arch.msu.ac.th
(ปิดรับสมัครวันที่ 24  มิถุนายน 2562 เวลา 16.00 น) >> ใบสมัคร << PDF
2 25 มิถุนายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกในระดับปริญญาตรี  http://arch.msu.ac.th และ http://msu.ac.th
3 27  มิถุนายน 2562 สอบสัมภาษณ์
4 2 กรกฎาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
http://arch.msu.ac.th และ http://msu.ac.th
5 8 – 12 กรกฎาคม 2562 รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ/ขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ผ่านระบบเครือข่าย Internet เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th พร้อมชำระเงินผ่านธนาคาร ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

>> คลิกอ่านรายละเอียด <<

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »