นิสิตสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มมส ศึกษาดูงานโครงการ ลุมพินี เพลส รัชดา-สาธุประดิษฐ์

1

คณะสถาปัตยกรรม-ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอขอบคุณ ดร.พร วิรุฬห์รักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด (ในเครือ LPN) ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์แก่ อาจารย์ ศิษย์เก่าและนิสิตสาขาสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 3 และ 4 ในการศึกษาดูงานโครงการ ลุมพินี เพลส รัชดา-สาธุประดิษฐ์ ซึ่งการดูงานในครั้งนี้ จะเป็นการเพิ่มพูนความรู้และวิสัยทัศน์ อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทางด้านวิชาชีพกับคณาจารย์และนิสิตฯ ในอนาคต คณะฯ ขอขอบคุณคณะวิทยากร ได้แก่ คุณบวรรัตน์ แขดวง (ผจก.โครงการ บ.LPS) คุณอมร คะณะศรี (ผจก.แผนกบริหารความปลอดภัย บ.LPS) คุณพิสุทธิ์ ขุมทอง (ผจก.โครงการ บ.ไตรกรุ๊ป รัชดา) คุณธนพล พรพัฒอุดม (วิศวกรโครงการ บ.ไตรกรุ๊ป รัชดา) และพี่ตูน ศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 ที่ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ทั้งให้ความรู้ พาศึกษาดูงานอาคาร ตลอดจนตอบข้อสงสัยต่างๆอย่างละเอียด

ภาพ/ข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีพรรณ์ สุพรรณสมบูรณ

ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงาน

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »