ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562

67279088_2840648925949660_6552539382522314752_o

      เมื่อวันที่ 23 -24 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการ “ชาว มมส รวมใจ หล่อเทียนพรรษา ในเทศกาลเข้าพรรษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยถวายเครื่องราชสักการะ ลงนามถวายพระพร หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานอาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

      ทั้งนี้เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ และบุคลากรภายในคณะฯ ได้เข้าร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ และเป็นที่พึ่งทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนสืบต่อไป ในการนี้มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รวบรวมจตุปัจจัย ยอดถวายรวมจำนวน 96,656 บาท เพื่อนำถวายแก่พระสงฆ์ จำนวน 23 วัด ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไป

ภาพ : บุณฑริกา ภูผาหลวง และอภิราม ทามแก้ว กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
ข่าว : นิกานต์ดา ทองน้อย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »