ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.นิพัทธา หรรนภา ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

%e0%b8%ad-%e0%b8%a1%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%94%e0%b8%87

ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์นิพัทธา หรรนภา ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ 26 กรกฎาคม 5262

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »