ข่าวฉบับประจำเดือน กรกฎาคม 2562

66880944_392352668065246_8334918885870403584_n-1

  >Download<<

  • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการทำวิจัย
  • ปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
  • ปฐมนิเทศนิสิตประจำปีการศึกษา 2562
  • ประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร วงรอบปีการศึกษา 2561
  • อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”
  • ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.วิกรม วงษ์สุวรรณ เจ้าของผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
  • ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562
  • โครงการประชุมร้องเพลงเชียร์คณะประจำปีการศึกษา 2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »