ขอเชิญท่านที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Ecological Landscape Design” โดย Stefan Rudolf

ขอเชิญท่านที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ
สาขาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ได้จัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Ecological Landscape Design” โดย Stefan Rudolf

ในวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00-12.00น.

ณ ห้อง AR 314 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

68292588_2508375299208244_7568732175219032064_n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »