นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ International Student Ideathon, SBE 19 Tokyo

เมื่อวันที่ 2 – 8 สิงหาคม 2562 นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แก่ นางสาวจิรัญญา กาญจนวิลานนท์ และ นางสาวจักรีวรรณ เบ็ญจวงษ์ ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ International Student Ideathon, SBE 19 Tokyo

ซึ่งงานประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ International Student Ideathon นี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่ต่อเนื่องกับการประชุมวิชาการ SBE 19 Tokyo (Sustainable Built Environment Conference 2019 : BUILT ENVIRONMENT IN AN ERA OF CLIMATE CHANGE) ซึ่งจัดขึ้นที่ The University of Tokyo, Komaba Campus ประเทศญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตจากต่างสถาบันเข้าร่วมออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมเพื่อรองรับการจัดงานกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกที่จะจัดขึ้นในปี 2563 ซึ่งต้องคำนึงถึงประโยชน์การใช้งานในช่วงที่มีการแข่งขันกีฬาและหลังจากงานแข่งขันเสร็จสิ้น

โดยผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการมีมาจากหลายมหาวิทยาลัยในหลายประเทศ ได้แก่ Institute Technology Bandung, Khon Kaen University, Mahasarakham University, Meiji University, Tokyo Institute of Technology, The University of Architecture of Ho Chi Minh, The University of Tokyo, Utsunomiya University และ Waseda University

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ประสบความสำเร็จในการเข้าร่วมและคว้ารางวัลจากงานประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ด้วยค่ะ

Miss Jiranya Ganjanawilanon and Miss Jakkreewan Benjawong from Faculty of Architecture Urban Design and Creative Arts, Mahasarakham University have been attended to the International Student Ideathon workshop during August 2nd– 8th, 2019.

The International Student Ideathon is held as the pre-event of SBE 19 Tokyo (Sustainable Built Environment Conference 2019: BUILT ENVIRONMENT IN AN ERA OF CLIMATE CHANGE). The student from several counties survey the Tokyo 2020 Olympic facilities and make proposals of facilities to be placed around Olympic and Paralympic Games venues and between venues, consider after the Olympics.

Presenters: Students from Institute Technology Bandung, Khon Kaen University, Mahasarakham University, Meiji University, Tokyo Institute of Technology, The University of Architecture of Ho Chi Minh, The University of Tokyo, Utsunomiya University and Waseda University.

Congratulation for all of the participants who have been achieved and reached the awards from SBE 19 Tokyo workshop. Milk JiranyaJakkreewan Benjawong

ที่มา : FB : สาขาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »