โครงการออกแบบรีโนเวท ‘ร้านสายใยฮัก หัตถกรรมลาว’

ชื่อโครงการ : โครงการออกแบบรีโนเวท ‘ร้านสายใยฮัก หัตถกรรมลาว’

ผู้ออกแบบ :        1. นางสาวกรรณิการ์ ปั้นบำรุงสุข       นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาสถาปัตยกรรมภายใน

  1. นางสาวชุตินันท์ มูลศรี นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาสถาปัตยกรรมภายใน
  2. นางสาวภัสราพร ศรีวงษา นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาสถาปัตยกรรมภายใน
  3. นายศิริชัย พรมหากุล นิสิตชั้นปีที่ 5 สาขาสถาปัตยกรรม

เจ้าของโครงการ : ศูนย์พัฒนาผู้หญิงพิการลาว (Lao Disabled Women Development Centre)

ที่ตั้งโครงการ :     Rue Setthatirath, เวียงจันทร์, ลาว

การออกแบบ :      เป็นโครงการอาสาสมัครออกแบบเพื่อประโยชน์ส่วนรวมในการออกแบบและปรับปรุงตึกแถว     1  คูหา ขนาดพื้นที่ 68.4 ตร.ม. ในย่านเมืองเก่าที่เมืองเวียงจันทร์ ประเทศลาว ให้เป็นร้านขายของและผลงานจากศูนย์พัฒนาผู้หญิงพิการลาวซึ่งเป็นผลงานที่มาจากการส่งเสริมให้หญิงพิการมีอาชีพมีรายได้ใช้โดยงานส่วนใหญ่ทำจากกระดาษหนังสือพิมพ์แต่ยังมีสินค้าอื่นเช่น ผ้า เซรามิก เตาถ่าน เสื้อ เป็นต้น โดยการออกแบบจะแบ่งออกเป็น 2 ทีม และทำแบบออกมา 2แบบ เพื่อให้เจ้าของโครงการมีหลายตัวเลือก โดยทางนิสิตออกแบบตกแต่งทั้งภายในและภายนอก ซึ่งทั้ง2แบบมีแนวทางออกแบบไปในทางที่คล้ายกัน คือออกแบบภายในให้เหมาะสมกับผู้พิการเนื่องจากพนักงานขายเป็นคนที่มาจากศูนย์พัฒนาผู้หญิงพิการลาว และนำผลงานที่วางขายมาเป็นของประดับตกแต่งไปในตัว ส่วนการจัดผังร้านจะจัดให้สามารถวางของได้เยอะและน่าสนใจ ส่วนการออกแบบหน้าร้านจะออกแบบให้มองเห็นแล้วสะดุดตา

ผู้ใช้โครงการ :       บุคคลในศูนย์พัฒนาผู้หญิงพิการลาว ลูกค้าที่สนใจในโครงการทั้งในประเทศและต่างประเทศ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »