ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “visual Impact Assessment” และ “Design With Nature”

ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตในรายวิชาของท่านเข้าร่วมโครงการ
บรรยายในหัวข้อ
“visual Impact Assessment”

โดย ผศ.ดร.รุจิโรจน์ อนามบุตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบผลกระทบเชิงทัศน์

(อดีตกรรมการสภาปนิก และอดีตนายกสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย)
บรรยายในหัวข้อ
“Design With Nature”

โดย ผศ.ดร.อังสนา บุณโยภาส คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญการวางแผนออกแบบสิ่งแวดล้อม และพื้นที่ Brownfield

#ในวันจันทร์ที่26 สค 62 เวลา 09.30-16.00 น ห้อง ประชุมทรงคุณ อัตถากร (AR201)

69430189_10211274270250923_7282676830635556864_o

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »