โครงการแนะนำโจทย์ประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ “SCG : The Challenge 2019 // Move towards a Circular way”

2

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 สาขานฤมิตศิลป์  ได้จัดโครงการแนะนำโจทย์ประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ “SCG : The Challenge 2019 // Move towards a Circular way”  ณ ห้องบรรยาย AR205  โดยพี่ๆ ด้านการตลาดของบริษัท SCG ที่มาให้ข้อมูลรายละเอียดการออกแบบอย่างครบถ้วนสมบูรณ์…พวกเราจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วย “รักษ์โลก” ได้ด้วยการคิดสร้างสรรค์ ในรายวิชา “การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) และรายวิชา “การสร้างแบรนด์ (Brand Building) เตรียมพร้อมส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างมุ่งมั่นตั้งใจ #WRCA❤️ #นฤมิตศิลป์คณะสถาปัตยกรรมฯ ม.มหาสารคาม #เครือข่ายการออกแบบสร้างสรรค์กว้างไกล #อุปกรณ์เครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้ทันสมัยและพร้อมสรรพ#อาจารย์ทุ่มเทใกล้ชิดแบบสุดๆ #ได้เรียนรู้กับนักออกแบบมืออาชีพอย่างแท้จริง

ภาพ/ข่าว : อาจารย์วีรพล เจียมวิสุทธิ์

ภาพกิจกรรมโครงการ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »