ข่าวฉบับประจำเดือน สิงหาคม 2562

img_6744-1

 >Download<<

  • การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561
  • โครงการแนะนำโจทย์ประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ “SCG : The Challenge 2019 // Move towards a Circular way”
  • ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สกลชัย บุญปัญจา ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • บรรยายพิเศษสาขาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ได้จัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Ecological Landscape Design”
  • จัดโครงการประเมินวิพากษ์กิจกรรมฝ่ายพัฒนานิสิตและประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
  • ขอเเสดงความยินกับผู้ได้รับตำแหน่ง ดาว-เดือน ประจำปีการศึกษา 2562
  • พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »