นิสิตสถาปัตยกรรมภายในเข้าร่วมการประกวดแบบ Darling Showroom สำหรับการจัดแสดงสินค้าชุดที่นอนแบรนด์ Darling Deluxe

01

การประกวดแบบ Darling Showroom สำหรับการจัดแสดงสินค้าชุดที่นอนแบรนด์ Darling Deluxe ที่ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องนอนประเภทต่างๆ ในทุกตลาด ทั้งกลุ่มลูกค้าโรงแรม รีสอร์ทและขายปลีก โดยนำเสนอแนวคิดในการออกแบบพื้นที่จัดแสดงสินค้าที่สร้างเอกลักษณ์ ความน่าสนใจ ที่สามารถแสดงตัวอย่างการใช้งานของผลิตภัณฑ์ โดยส่งเสริมบรรยากาศที่ดีภายในร้านค้าและภาพลักษณ์ที่ดีของสินค้าเพื่อส่งเสริมการขาย มีนิสิตสถาปัตยกรรมภายใน ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัล 4 คน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
รางวัลออกแบบดีเด่น  นางสาวปานตะวัน อาบสุวรรณ์ นางสาวพัชรินทร์ แสงหาร
รางวัลชมเชย  นายอนาวิล ศรีพลัง และนางสาวปริยดา ศรีวรสาร  รางวัลชมเชย

ที่มาข่าว : ดร.วรากุล ตันทนะเทวินทร์

ภาพกิจกรรม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »