ประชาสัมพันธ์ “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรม Autodesk Revit สำหรับงานสถาปัตยกรรม และสถาปัตยกรรมภายใน BIM for Architectural & Interior Architectural Design”

72724417_434916480496598_7003385844794916864_n

การสมัครลงทะเบียน :
ตั้งแต่วันที่ 21 ต.ค. – 11 พ.ย. 2562 (จะแจ้งปิดรับสมัครหากเต็มจำนวนก่อนครบกำหนด)
ค่าสมัครลงทะเบียน
-นิสิตนักศึกษา 350 บาท
-บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป 500 บาท (ไม่รวมของว่างและอาหารกลางวัน)
————————————————————
**ช่องทางชำระค่าสมัคร :
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) – TMB
สาขา เสริมไทยคอมเพล็กซ์ มหาสารคาม
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 438-2-813667
ชื่อบัญชี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ (นอกงบประมาณ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
**แนบสลิป/หลักฐานการโอนชำระพร้อมแจ้ง ชื่อ-สกุล ของผู้สมัคร ได้ที่ >>
1. Facebook : PaLm Todsaphol
2. Email : interior@msu.ac.th
————————————————————

รายละเอียดหลักสูตร :
Autodesk Revit Architecture Training Course (2 Days)
หลักสูตรสำหรับ : สถาปนิก / พนักงานออกแบบ / นิสิตนักศึกษา
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
1. มีความรู้พื้นฐานในการใช้ AutoCad
2. เป็นผู้ทำงานเกี่ยวข้องกับการเขียนแบบ ออกแบบเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรม
จำนวนวันอบรม 2 วัน เวลา 09:00 – 16:00 น.

เนื้อหาการอบรม :
(Part 1) : Introduction, Start Using Autodesk Revit, Edit Element and Creating Wall
(Part 2) : Creating Doors, Windows, Columns, Floors and Ceiling
(Part 3) : Creating Stairs, Roofs, Components, Callouts, Details, Legends, 3D Views, Text, Regions, Schedule, Link Cad, Annotate View Controls and Sheets, Print

วิทยากร : คุณสุจิตรา พันธุ์วิริยะชัย
Certificate : Revit Architecture Certified Professional (V.2015) – ลำดับคนที่ 25 ในประเทศไทย

ติดต่อสอบถาม :
โทร. 0 4375 431 ต่อ 3517 หรือติดต่อ อาจารย์ทศพล โทร. 09 5669 8392

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »