ตัวอย่างผลงานนำเสนอการออกแบบวางผังโครงการเพื่อพัฒนาโครงการบริการนิสิต บุคลากรและประชาชน ในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ในรายวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม 6 (ARCHITECTURAL DESIGN 6) ปีการศึกษา 2562

เคดิต: https://www.facebook.com/Darchitecturemsu/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »