สาขาวิชานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในรอบการรับตรงร่วมกัน (TCAS 3/2563)

สาขาวิชานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
” เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เข้ารับการคัดเลือกเป็นนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในรอบการรับตรงร่วมกัน (TCAS 3/2563) โดยใช้ผลคะแนน GAT และ PAT 6 ” (ความถนัดทางศิลปกรรม)

ในระหว่างวันที่ 17-27 เมษายน 2563 นี้
สมัครได้ทาง >>> https://student.mytcas.com/

*** สำหรับนักเรียน ที่มีฝันเป็นดีไซเนอร์มืออาชีพ สาขาวิชาของเราสร้างบุคลากรในวิชาชีพการออกแบบมาแล้วไม่น้อยกว่า 23 ปี มาร่วมเป็นส่วนสำคัญในประวัติศาสตร์การออกแบบไปด้วยกันนะ WRCA

ติดตามข่าวสารได้ที่: https://www.facebook.com/Creativeartsmsu/

93888732_2581302368791424_5068288471316037632_o

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »