ตัวอย่างผลงานการนำเสนอการออกแบบโรงเเรมริมเเม่น้ำ ในนรายวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 4 (Interior Architectural Design 4) ปีการศึกษา 2/2562

 

ตัวอย่างผลงานการนำเสนอการออกแบบโรงเเรมริมเเม่น้ำ ในนรายวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 4 (Interior Architectural Design 4) ปีการศึกษา 2/2562 ของนิสิตสถาปัตยกรรมภายในชั้นปีที่ 3 (3IA)

ข่าว : สาขาสถาปัตยกรรมภายใน

ภาพ : สาขาสถาปัตยกรรมภายใน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »