โครงการอบรมเเนวทางการจดสิทธิบัตรเเละอนุสิทธิบัตรสำหรับผลงานออกเเบบเเละนวัตกรรม

8_resize

วันอังคาร ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.00 – 16.00  แผนงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ได้จัดโครงการอบรมเเนวทางการจดสิทธิบัตรเเละอนุสิทธิบัตรสำหรับผลงานออกเเบบเเละนวัตกรรม  ณ ห้องประชุม AR116 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาเบื้องต้น และการรักษาสิทธิประโยชน์ของการประดิษฐ์ นอกจากนี้อาจารย์ และนิสิตยังสามารถเขียนร่างคำขอและยื่นจดทะเบียนการจดสิทธิบัตรแลอนุสิทธิบัตรได้ โดยมีวิทยากรในการบรรยาย คือ นางสาววันวิสาข์ บุญกล้า ตัวแทนสิทธิบัตร จากศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพ/ข่าว : จุฑาณัฐ สินธุศิริ

ภาพกิจกรรมอบรม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »