การบรรยายพิเศษวิชาสถาปัตยกรรมอีสาน ในหัวข้อ “เฮ็ด สถาปัตยกรรมอีสานให้ร่วมสมัย”

121573750_3401255936624420_2325903091072769093_o
เมื่อวันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2563 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมบรรยายในหัวข้อ “เฮ็ด สถาปัตยกรรมอีสานให้ร่วมสมัย” โดยวิทยากร คุณเต้ย-ปองพล ยุทธรัตน์ แห่งเฮ็ดสตูดิโอ อุดรธานี  ขอขอบคุณพี่เต้ยที่ได้มาให้ความรู้และแรงบันดาลใจกับน้องๆ และคณาจารย์ ด้วยการถ่ายทอดและพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์อย่างสนุกและเป็นกันเอง เล่าถึงการคิดบวก การลงมือทำ รับฟังผู้คน การเรียนรู้ตลอดเวลาและหลากหลายนั้นเป็นสิ่งสำคัญ “…การจะเฮ็ด สถาปัตยกรรมอีสานให้ร่วมสมัยก็ขึ้นกับมุมมองของผู้ออกแบบกับโจทย์ปัญหา ณ ปัจจุบัน ขอให้ศึกษาและแม่นยำใน มรดกภูมิปัญญาที่มี หรือค้นคว้ามา จากนั้น หาความเหมาะสมในการ “อนุรักษ์”หรือ”ต่อยอด” สิ่งเหล่านั้นในบริบทของปัจจุบัน…” และทิ้งท้ายว่า การกลับมาทำงานที่บ้านเกิดนั้น มันท้าทายและมีโอกาสสร้างสรรค์สิ่งต่างๆได้ไม่ต่างกับทำที่เมืองใหญ่
ภาพบรรยากาศ การบรรยายพิเศษวิชาสถาปัตยกรรมอีสาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »