สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมการทำหุ่นจำลอง (model)

121982392_648904359110214_8307649737646125041_o
MODEL DAY
กิจกรรมการทำหุ่นจำลอง (model) เป็นการทำความเข้าใจการขึ้นรูปจากงาน 2 มิติ สู่งาน 3 มิติ เพื่อที่จะใช้ไปเป็นเครื่องมือในการสื่อสารสาระของงานออกแบบ
กระบวนการตัดหุ่นจำลอง(model) จึงเป็นกระบวนการสำคัญที่รายวิชา การนำเสนอผลงาน(presentation) ของชั้นปี1 สาขา สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ผังเมืองและภูมิสถาปัตยกรรม ต้องเรียนรู้ถึงการวางแผน ในการตัด และประกอบชิ้นส่วนต่างๆจนขึ้นรูปเป็นสถาปัตยกรรม อีกทั้งการจัดการทั้งการทำโมเดลและการจัดการคนในกลุ่มเพื่อให้ได้เป็นพื้นฐาน เรียนรู้ปัญหาการทำงานที่เกิดขึ้น และนำไปพัฒนาใช้กับงานโมเดลอื่นๆในอนาคตได้ต่อไป
https://www.facebook.com/193913204609334/posts/648906339110016/
ประชาสัมพันธ์ : วุฒิไกร ป้อมมะรัง
ภาพประกอบกิจกรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »