โครงการศึกษาสถาปัตยกรรมนอกสถานที่ ณ กรุงเทพมหานคร AD2 BKK Study Tour 2020

SDGs : 4 Quality Education

โครงการศึกษาสถาปัตยกรรมนอกสถานที่ ณ กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา คณะสถาปัตกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มีการทัศนศึกษาดูงาน ซึ่งจัดขึ้นในรายวิชาออกแบบสถาปัตยกรรม 2 เพื่อให้นิสิตสาขาสถาปัตยกรรมปีที่ 2 จำนวน 54 คน และอาจารย์ 5 คน ได้ศึกษากรณีศึกษาอาคารที่สอดคล้องกับงานออกแบบในรายวิชา และเพื่อเพิ่มประสบการณ์ด้านสถาปัตยกรรมให้กับนิสิตอีกด้วย เนื่องจากนิสิตชั้นปีที่ 2 กำลังเริ่มออกแบบอาคารสาธารณะขนาดเล็กและต้องออกแบบอาคารที่ขนาดใหญ่และซับซ้อนขึ้นในอนาคต จำเป็นต้องมีประสบการร่วมในการเอาตัวเองเข้าไปใช้งานที่ว่างขนาดต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้นิสิตสามารถนึกภาพตามได้ง่ายขึ้น โดยมีกลุ่มโครงการที่เข้าเยี่ยมชมต่าง ๆ  และได้เห็นความแตกต่างของวิธีออกแบบอาคารเก่าที่เปลี่ยนหน้าที่ใหม่ในการใช้งาน เช่น TCDC Warehouse30 Jam Factory Museum Siam ล้ง1919 กับอาคารที่ออกแบบใหม่เฉพาะเพื่อใช้งาน ได้แก่ Museum of Contemporary Arts (MOCA) หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร BACC สยามดิสคัฟเวอรี่ สยามเซ็นเตอร์ สยามพารากอน สยามสแควร์วัน มาบุญครอง สามย่านมิดทาวน์ Icon siam เป็นการเพิ่มมุมมองในการออกแบบให้กับนิสิตปีเด็ก ๆ ได้มีประสบการณ์ด้วยตนเองในการเข้าไปอยู่ในสถาปัตยกรรมรูปแบบต่าง ๆ

Architectural Study Project in Bangkok

On February 6-9, 2020 Faculty of Architecture, Urban Design, and Creative Arts have a field trip which is held in the architectural design course 2 for 54 2nd year architecture students and 5 teachers to study the case studies of buildings that used to the design work in the course and improved architecture experience for students as well, Since the 2nd year students are starting to design a small public building and must design much more complex building in the future therefore necessary to had experience by putting students into the use of spaces of different sizes which help students easier to visualize so the project group visited various projects and saw the difference in how to design the old building to replace the new function, including TCDC Warehouse30 Jam Factory Museum Siam Long1919  and new buildings specifically designed for use, including Museum of Contemporary Arts (MOCA), Bangkok Art and Culture Cente BACC, Siam Discovery, Siam Center, Siam Paragon, Siam Square One, MBK, Samyan Mitrtown, Icon Siam this increases the design perspective experience  for 2nd students by themselves.

ภาพ/ข่าว : สาขาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

 87037662_2750495288367158_8796442022660538368_o

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »