นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากผลการประกวดนักออกแบบรุ่นใหม่ (Young Designer)

34
นายคณาพงษ์ วรชินา นิสิตชั้นปีที่ 4 เอกแฟชั่นและสิ่งทอ สาขานฤมิตศิลป์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  จากโครงการประกวดนักออกแบบรุ่นใหม่ (Young Designer)  ตามโครงการ CDD Young Designer Contest  ซึ่งชื่อผลงานที่ได้รับรางวัล คือ  The Precious Treasure (สมบัติอันล้ำค่า)  โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 2,000บาท พร้อมเกียรติบัตร  ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม  โดยได้มีการจัดการประกวดในวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563  ณ  ห้องประชุม 106  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม  ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม  และได้มีการประกาศผลในวันที่ 16 ธันวาคม 2563  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ จึงขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับนิสิตที่คว้ารางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับคณะและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มา ณ โอกาสนี้ด้วย
ภาพประกอบกิจกรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »