คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.อำภา บัวระภา ในโอกาสได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ดีเด่น ประจำปี 2563

aumpha-1-1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »