นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ คว้ารางวัลในโครงการประกวดออกแบบ Asia Young Designer Awards Thailand

ด้วยบริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ กลุ่มบริษัท นิปปอนเพนต์ ทั่วเอเชีย ได้ร่วมกันดำเนินโครงการประกวดผลงานออกแบบ ในสาขาสถาปัตยกรรม และสาขาการออกแบบตกแต่งภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ภายใต้ชื่อ Asia Young Designer Awards เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกในเรื่องของการออกแบบที่คำนึงถึงผู้คน ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 26 พ.ย. 2563 ณ อาคาร Thaibev Quater Rama 4 กรุงเทพ ในการนี้ นิสิตชั้นปี 5 ในรายวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม 7 สาขาสถาปัตยกรรม ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบ Final สาขา Architectural Design จำนวน 1 คน ได้แก่ น.ส.ขวัญภิรมย์  แทบแสน และได้รับรางวัล Bronze Award            

นอกจากการประกวดในสาขา Architectural Design ที่นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานแล้ว นิสิตอีก 2 คน ได้แก่ นายอภิวัฒน์ อาจวิชัย และนางสาวพัทธ์ธีรา แก้วเจริญ ก็ได้รับรางวัล Best Color Choice ในการประกวดแบบครั้งนี้อีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »