ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

เอกสารรายละเอียด คลิก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »