นิสิตคณะสถาปัตย์ฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดตราสัญลักษณ์การจัดการแข่งขันกีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 26

ขอแสดงความยินดีกับ นายศุภกิจ บิดร นิสิตชั้นปีที่3 สาขานฤมิตศิลป์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดตราสัญลักษณ์การจัดการแข่งขันกีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 26

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »