บรรยากาศการเรียนวิชาBuilding Technology1 ของสาขาสถาปัตยกรรม

“ตึกสถาปัตย์สอนสถาปัตยกรรม” : เป็นคำกล่าวของสถาปนิกและอาจารย์ผู้ออกแบบตึกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์สันทนา และอาจารย์วิเชษฐ์ กับแนวคิดที่ว่านอกเหนือจากออกแบบพื้นที่รองรับกิจกรรมการเรียนการสอนแล้ว ยังรวมกิจกรรมละครคณะที่ให้ความสำคัญกับลานกลางเป็นที่พบปะของทุกสาขา และยังออกแบบโครงสร้างและงานระบบอาคารแบบเปิดเผยให้เห็น แยกสีและสัญลักษณ์ตามมาตรฐาน ให้นิสิตได้เห็นได้เรียนรู้จากของจริง วันนี้รายวิชา building technology 1 ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก พี่ไก่ พี่ชัย พี่ต้อม ฝ่ายอาคารสถานที่คณะ ในการพาน้องๆสาขาสถาปัตยกรรมปี2 เดินชมพร้อมอธิบาย ตำแหน่งที่เหมาะสม การทำงาน หน้าที่ของอุปกรณ์ต่าง ๆของงานระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ พร้อมทั้งยังให้ข้อคิดถึงการดูแลรักษาภายหลังจากการใช้งาน

ภาพบรรยากาศการเรียนวิชาBuilding Technology1 ของสาขาสถาปัตยกรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »