ผลงานการออกแบบในวิชาออกแบบสถาปัตยกรรม 2 ของนิสิติชั้นปีที่ 2 สาขาสถาปัตยกรรม

ภาพบรรยากาศการ Jury ผลงานการออกแบบในวิชาออกแบบสถาปัตยกรรม 2 ของนิสิติชั้นปีที่ 2 สาขาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ โครงการ Street Hub แหล่งพบปะของผู้คนที่หลงไหลในวัฒนธรรม Street ทั้งศิลปะ กีฬา ดนตรี แฟชั่น และอาหาร เป็นอาคารสาธารณะที่น้องๆปี 2 ได้ทดลองลงมือออกแบบครั้งแรก เพื่อฝึกทักษะการการจัดการพื้นที่ที่มีผู้ใช้งานอาคารหลายกลุ่ม หลากหลายกิจกรรม นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้การกำหนดที่ว่างเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลายและแตกต่างกันโดยใช้ภาษาทางสถาปัตยกรรมในการออกแบบที่ว่างสาธารณะที่แตกต่างจากบ้านพักอาศัย เชื่อมโยงความรู้จากวิชาพื้นฐานการออกแบบสู่การออกแบบสถาปัตยกรรมที่ขนาดใหญ่ขึ้น ซับซ้อนมากขึ้น ฝากติดตามผลงานของน้องๆในโปรเจคต่อๆไป ในADที่โตขึ้น เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ
เพจสาขา
สาขาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »