อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มมส ได้รับคัดเลือกผลงานร่วมแสดงภาพวาดพฤกษศาสตร์ ในนิทรรศการออนไลน์ ร่วมกับศิลปิน 75 คนจากทั่วโลก

อาจารย์สุนทรี ถูกจิตต์ อาจารย์ประจำหลักสูตรนฤมิตศิลป์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับคัดเลือกผลงานร่วมแสดงภาพวาดพฤกษศาสตร์ ในนิทรรศการออนไลน์ ร่วมกับศิลปิน 75 คนจากทั่วโลก ชื่อผลงานพืช เอื้องหมายนาอินโด Costus woodsonii เทคนิค แกรไฟต์ บนกระดาษ ขนาดภาพ 297×420 มม.  ซึ่งจัดโดยสวนพฤกษศาสตร์ซิดนี่ย์ ประเทศออสเตรเลีย — 2021 Margaret Flockton Award Online Exhibition / Royal Botanic Garden Sydney เริ่มวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

ผู้สนใจสามารถเข้าชมผลงานได้ที่เพจ Margaret Flockton Award 2021 : https://www.flickr.com/photos/botanic-gardens-sydney/sets/72157719342001887/?fbclid=IwAR2ujs4uHqm6HrjsTTwfB8nI7pDpAkr8C9yj3Sp3gU-ncpfv4DIeLIiHlcs

และเพจ flker gallery ชมนิทรรศการภาพพฤกษศาสตร์ทั้งหมด 103 ภาพ (Margaret Flockton Award 2021 Full Exhibition) https://www.rbgsyd.nsw.gov.au/Science/Botanical-Illustration/The-Margaret-Flockton-Award-21?fbclid=IwAR2jxB0eOhv86Smq51Xw0miU-Ky_auJlde15MqXeE8xfSLqvscU1slqkwjg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »