ขอเชิญฟังการเสวนาออนไลน์ สุดล้ำกับสาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง (UA) : เมตาเวิร์สและอนาคตเมือง (Metaverse and urban future)

Metaverse and urban future
เมตาเวิร์สและอนาคตเมือง
ขอเชิญฟังการเสวนาออนไลน์ สุดล้ำกับสาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง (UA)
เมตาเวิร์ส จะเกี่ยวข้องกับเมืองและผู้คนในอนาคตอย่างไร
อะไรที่เราต้องเตรียมตัวและสำหรับคนที่สนใจเรื่องเมืองและเทคโนโลยี จะมีทิศทางอย่างไรต่อ
ไม่ว่าใคร ก็ต้องเตรียมตัวกับเทรนด์นี้ มาช้า หรือ มาเร็ว ก็มาแน่
ผู้เสวนาหลักพร้อมผลงานและแนวคิด ได้แก่
ผศ.ดร.ธราวุฒิ บุญเหลือ แห่ง RDSC
ผศ.ดร.สักรินทร์ แซ่ภู่ แห่ง Hugtown
และร่วมเสวนาโดยคณาจารย์ในสาขา UA ทุกท่าน
ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.เพชรลัดดา เพ็ชรภักดี
คิดถึงเรา คิดถึงความรู้ คู่ความสบายๆ
ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้คนที่สนใจ You all are very welcome.
วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายนนี้ เวลา 18:00 น.
จะไม่บอกว่า ห้ามพลาด เพราะ
พลาดแล้วก็ไม่ต้องเสียใจ เรามีบันทึกไว้ใน Youtube and FB เพียงแต่จะไม่ได้พูดคุยสดๆซักถาม แสดงความคิดเห็นกันแบบ real time

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »