ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุทธ ไชยธงรัตน์ เนื่องในโอกาศ ได้รับคัดเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »